Aktuális horoszkóp HALAK Nap havára

HOROSZKÓP HALAK HAVÁRA

A Nap 2018. február 18-án 18 óra 18 perckor a Halak csillagjegybe lép, s tovább halad a Kos jel előterébe a tavaszi nap-éjegyenlőség pontján át március 20-án 17 óra 15 perckor.Most a Halak Havában járunk, ami régi magyar elnevezés szerint Böjt elő, illetve Jégbontó Hava. A havi asztrológiai aktualitásokat a NAP egy adott jelben való tartózkodási időtartamához viszonyítva adjuk meg. A horoszkóp ábra a HALAKjegyváltás idejére budapesti koordinátákra van elkészítve. Az adott időszakban a Nap és bolygók jegyváltásait, főbb holdfázisokat, erősebb hatású fényszögeket emeljük ki azoknak, akik valamennyire jártasak az asztrológiában, a horoszkópelemzésben.

Az elmúlt Vízöntő Hava „dimenziókapuként” új inspirációkkal, ötletekkel, elképzelésekkel ajándékozott meg bennünket. Problémáinkon keresztül felhívta a figyelmünket az egyéni és kollektív változások szükségességére. Ez a mag megfogant bennünk, s új ideáinkat a Halak időszaka „kihordja a méhében”, formálja, alakítja, hogy belőle megszülethessen az ÚJ, a tavaszi napfordulón! A „Halakkal” bezárul a zodiákus köre, lehetőséget adva ezzel egy új ciklus kezdetének. De minden új kezdet előtt van egy összegző időszak, ami alkalmas a dolgok belső átgondolására, átminősítésére. Vizsgáljuk meg, hol tartunk életünkben, ezt kiknek, és milyen sorserőknek köszönhetjük. Lássuk meg életünk transzcendens összefüggéseit!

HALAK HAVA: A BÖJT IDŐSZAKA!

Hold fázisváltozásai

02. 23-án 9 órakor: „félhold” látható (asztrológiailag: kvadrát) – Hold az Ikrek csillagjegyben látható.
03. 02-án hajnalban: „telihold” – Hold a Szűz csillagjegyben látható. (Eddig tart a NÖVŐHOLD időszaka, ettől kezdve az újholdig FOGYÓHOLDAS hatások vannak.)
03. 09-én 12 órakor: „félhold” látható (asztrológiailag: kvadrát) – Hold a Nyilas csillagjegyben látható.
03. 17-én 14 órakor Halak „újhold”. Hold a Halak csillagjegyben látható. (Ettől kezdve NÖVŐHOLDAS hatások!)

Weboldalunkon külön menüpontot szemtelünk a HOLDNAPTÁRNAK, mely a Hold jegyváltásainak pontos ideje mellett gyakorlati tanácsokat is ad azzal kapcsolatosan, hogy mikor, mire érdemes odafigyelni.

A Merkúr február 18-án hajnalban a Napot „mintegy ajtónállóként bevezetve” belép a Halak jegyébe, ahol március 06-ig tartózkodik. E jel hatása alatt megnehezíti a konkrét döntéseket, hétköznapi ügymenetet, gyakorlatias dolgokat. Hivatalos dolgokban ilyenkor gyakran találkozunk pontatlansággal, káosszal, határozatlansággal, akár egymásnak ellentmondó dolgokkal is. Ezért minden fontos ügyintézéskor, szerződéskötéskor fokozott óvatossággal járjunk el! Segíti viszont a művészi kifejezésmódot, ihletet, intuíciót adva az alkotáshoz, használjuk fel erre ezt az időszakot, ha tehetjük! Másokat segítő és humánus törekvéseink, az együttérzésre való hajlamunk fokozódik, s érdeklődésünk inkább a belső világ történései felé fordul. Olvassunk pszichológiai vagy spirituális témájú könyveket. Figyeljük álmainkat! Folytassunk baráti beszélgetéseket az érzelmeinkről, vágyainkról. Ilyenkor fontos, hogy óvatosan bánjunk az alkohollal, gyógyszerekkel, egyéb tudatmódosítókkal, mert érzékenyebben reagálunk hatásukra.

A Merkúr március 6-án 8 órakor tovább halad a Koscsillagjegybe, ahol május 31-ig tartózkodik. Bevezeti, majd támogatja a várva-várt tavaszi, Kos energiákat. E tüzes közegben lendületet kapnak dolgaink, szeretnénk már mozgásba lendíteni elképzeléseinket. Ezzel lehetőségünk lesz a korábban eltervezett dolgok elindítására, lendületet kapunk az újrakezdéshez, vagy teljesen új dolgok tanulásához, elsajátításához. Türelmetlenül várjuk már az újat, a tavaszt, s ez kapkodáshoz, elsietett mozdulatokhoz is vezethet. Vitatkozó kedvet szít, erősíti az intoleranciát egyéni és társadalmi szinten egyaránt. Hajlamosít a türelmetlenségre életünk minden területén, és konfliktusokat okozhat meggondolatlan kijelentéseink nyomán. Véleménynyilvánításban erősíti a szubjektív, egyoldalú megközelítéseket, kinyilatkoztatásokat. Próbáljunk toleránsnak lenni mások véleményével szemben, kerüljük a vitát és a konkrét összeütközéseket, hősködést. Mozgásigényünket kellő megfontoltsággal éljük meg, megfelelő bemelegítés után. Óvatosan közlekedjünk, ilyen időszakban könnyebben lépjük túl a reális sebességhatárokat, mely fájdalmas tapasztalatokkal gyarapíthat bennünket!

A Vénusz február 11-én hajnalban átlépett a Halak csillagjegybe, ahol március 7-ig tartózkodva felerősíti az empátiát, együttérzést és segítőszándékot. Ebben a nehézségekkel terhelt időszakban valószínűleg lehetőségünk lesz arra, hogy önzetlen segítségnyújtást gyakoroljunk. Ez a hatás sok emberben a megtapasztalt feszültségek következtében a hétköznapokban fáradtságot, kimerültséget, káoszt okozhat, és fokozza a fertőzések iránti fogékonyságot akár járványos formában is. Kevésbé konfrontálódunk, aktív lendületünket nem találjuk. Iszogatunk, egyesek gyógyteát, meleg italokat, míg mások inkább alkoholos termékeket. Hamarabb nyúlnak az arra fogékonyak pótszerekhez, nyugtatókhoz, akár droghoz is, és keseregnek kapcsolataik, életük kudarcán. Különösen alkalmas ez a hatás arra, hogy gyenge karakterek mártír játszmával „szórakoztassák” környezetüket. Ugyanakkor a Halak Vénusz által átszőtt energiája érettebb karaktereknél kedvez a belső, szellemi örömöknek, a feloldó, ellazító szerelmi élményeknek. Erősíti a művészi ihletet és kifejezőkészséget, vagy annak élvezetét. Jó, ha több időt töltünk filmnézéssel, zenehallgatással, fürdőzéssel. Álmodozóvá és vágyakozóvá tesz bennünket kapcsolataink tekintetében. Gyakrabban jönnek elő olyan gondolataink, hogy „egyszer majd…”, „de jó lenne…”, illetve „valamikor régen, korábban…” Töltsünk több időt olyanok társaságában, akiket szeretünk, engedjünk vágyaink vonzásának, s önmagunkkal is bánjunk jól!

A Vénusz március 7-én hajnalban belép a Kos csillagkép előterébe, és március 31-ig itt fejti ki inspiráló, néha türelmetlen hatását vágyainkkal kapcsolatosan. Az ösztöntörekvéseket, szexuális energiákat felerősíti az emberekben, akaratossá, akár önzővé is teszi azok megélését. Hódítani, megszerezni vágyjuk azokat a dolgokat, helyzeteket, személyeket, melyeket „megkívántunk”. Könnyebben bonyolódunk szerelmi kalandokba, vagy teszünk elhamarkodott lépéseket meglévő viszonyainkban. Spontán kapcsolatok gyors kialakítására is lehetőséget ad, melyek mellett a személyes szabadság megtartása is fontos marad. A rivalizálás, versenyhelyzetek fokozottabban jelentkeznek, s a „megmutatom, hogy én vagyok a jobb”, akár meggondolatlan, értelmetlen helyzetekbe is keverhet bennünket. Bánjunk megfontoltan a rendelkezésünkre álló erőkkel, ne pazaroljunk! Táncoljunk, szeretkezzünk, keressünk olyan élethelyzeteket, melyekben feszítő energiáinkat önmagunk és mások számára is örömforrássá változtatjuk.

A Mars január 26-án 13 órakor tovább haladt a Nyilas csillagkép előterébe, ahol március 17-ig tartózkodik. A teremtő vágyunk, aktivitásunk, egyéni akartunk irányát szimbolikusan kifejező energia most támogatott közegben fejti ki hatását. Ennek segítségével komoly energiákat tudunk befektetni dolgainkba, régóta várt elképzeléseket, „rendkívüli”, nagyobb volumenű tetteket vihetünk véghez, vagy ezek hiányában most lelkesítő, új célokat találhatunk életünkben. Vigyázzunk, hogy reálisan kockáztassunk, s optimista terveinket gondoljuk át ismét, megfontoltan, a realitáshoz kapcsolva. Túl sok dolgot ne vállaljunk be egyszerre, még ha most úgy is érezzük, lendületben vagyunk, mert később nehéz lesz minden vállalásunknak eleget tenni. Kaland és utazásvágyunkat is erősíti, ha van hozzá időnk és lehetőségünk, akár zarándokútra is elindulhatunk. Ha úgy érezzük, humánus célok vezetnek bennünket, erőinket önzetlen segítségnyújtásra is felajánlhatjuk. Jogi témákban is fokozódik az aktivitás, melyet megtapasztalhatunk egyéni, és/vagy országos tekintetben is. Ennek hatását egyszerre tapasztalhatjuk a jog és törvényalkotás területein, és a konkrét joggyakorlatban, alkalmazásban is. Önjelölt tanító és „megmondó emberek”, politikusok és „szakértők” sokasága próbálja a saját életszemléletét, ideológiáját minél szélesebb körben terjeszteni. Mondandójuk hitelességét azon mérhetjük le, hogy a jelen problémáihoz reálisan kapcsolható jövőképet, elképzeléseket fel tudnak-e mutatni. Magyarországon a kampányidőszakban igencsak érzékelhetjük, az akár túlzásokra, elnagyolt csúsztatásokra hajlamosító hatását! Igyekezzünk megőrizni józanságunkat, döntéseinkben legyünk megfontoltak, ne higgyünk reális kritika nélkül a lelkesítő kampányígéreteknek.

A Jupiter október 10-én 15 óra 20 perckor átlépett a szükségszerű transzformációt, mély változásokat szimbolizáló Skorpiócsillagjegybe. Az előző jel, a Mérleg hatása alatt sok mindenben a kivárást és elkendőzést, a megoldások nélküli üres diplomáciai húzásokat, a halogatást is lehetővé tette. Egyéni életünkben és társadalmi, globális folyamatokban is azt üzente: „van néhány problémánk, de semmi komoly, mindent kézben tudunk tartani!”.  Az elmúlt egy év látszatmegoldásai után ráláthatunk arra, mi van a mélyben, mi a kendőzetlen valóság, annak érdekében, hogy az összefüggéseket felismerhessük és a megfelelő következtetés mellett valóban gyökeresen változtassunk. 2018 november 8-ig tartó időszakban a Jupiter hatása jóindulatúan feltárja életünk kínos nehézségeit, elhallgatott, rejtegetett dolgainkat, annak érdekében, hogy azt ne „sűrítsük”, bonyolítsuk tovább. Aki nyitott rá, annak támogatja egyéni önismereti munkáját, régóta hordozott problémáinak áttranszformálását, gazdagítja belső életét.

A Szaturnusz égi útjának következő fázisába a Bak csillagkép előterébe lépett 2017. december 20-án 5 óra 49 perckor. Saját területén időzve, uralmi jegyében otthonosan mozogva, intenzíven átélhetővé teszi mindannyiunk számára a Bak értékrendet 2020. december 17-ig. A sorstörvények élő tapasztalatát adja egyéni és globális szinten egyaránt. Szembesülhetünk az elmúlt 7-14-21 és 28 évvel ezelőtt elindított dolgaink következményével, átélhetjük azok „gyümölcsét”, legyenek azok stabilizált erőforrások, melyekre építhetünk, vagy éppen olyan „gyermekeink” (általunk létrehozott dolgok), akik ellenünk fordulnak. Érett felelősségvállalásra, ezzel együtt új cselekvési terv aktív kivitelezésére ösztönöz a felelősség tologatás és bűnbak képzés helyett. A múltban időzést, halogatást elengedve felnyitja a szemünket a jelen realitására, tisztánlátásra kényszerít a fejlődésünk érdekében, legyen az bármilyen fájdalmas élmény számunkra.

Az Uránusz belépett a Koscsillagjegybe 2011. március 12-én, és 2018. májusig itt fejti ki a hatását. Új és szükséges változásokhoz, „óriásugrásokhoz” segítve egyéneket, társadalmakat. Nyitottságot ad a magasabb tudatosságra, a felismerésekre, s ezzel együtt a gondolkodásunk megváltoztatására. Elősegíti a szélesebb látókört, mely feltétele a józan reformoknak, jövőnknek. Ezzel együtt felerősíti a türelmetlenséget, érzelmi impulzivitást, intoleranciát a mássággal kapcsolatosan. Társadalmi egyenlőtlenségek miatt elégedetlenség, sztrájk helyzetek, etnikai alapon kiéleződő konfliktusok időszaka lehet az előttünk levő szűk hét esztendő. Magasabb szintű erkölccsel és etikusággal tudunk csak úrrá lenni ezeken a feszültségeken, mely nem az egyének közötti különbségre, hanem a mindnyájunkban megtalálható közös pontokra, ez EMBERRE helyezi a hangsúlyt!

A Neptunusz, mint messianisztikus planéta 2012. február 3-án végleg átlépett a Halak csillagképbe, s ennek a jelnek az energiáit erősíti fel uralmi helyzetében. Mintegy bevezeti és megmutatja számunkra a szükséges következő lépcsőfokot e krízises időben, mely 2025-ig lesz hatással az emberiségre. Feloldja a régi álmokat, elképzeléseket a jövőről. Új, saját egyéni belső megtapasztaláson keresztüli hit lehetőségét hordozza, s egyben elővezeti az egyházak megújulásának szükségességét. Akire ez pozitívan hat, abban a spiritualitás és misztika egészen személyessé válik, s ez inspirálja akár önfeláldozó segítségnyújtásra is. Akire negatívan, abban zűrzavar, kényszerképzetek, elmebetegségek, fóbiák, zavaros érzelmek, gyenge ítélőképesség alakulhat ki. A bódító és kábítószerek használata fokozottabban van jelen ilyen időszakokban. Az emberek félrevezetése, kollektív transzban tartása is megfigyelhető, olyan technikai vívmányok alkalmazása, melyek segítségével az egyének függésben és kiszolgáltatottságban tarthatók, manipulálhatók. A bizonytalanság és káosz mindig kedvez az önjelölt próféták, tanítók, szellemi „mesterek” megjelenésének, új szekták, „vallások” kialakulásának, a félelmet fokozó szellemi közlemények, világvége-hangulat elterjedésének. Fontos, hogy józan realitásunkhoz mindig ragaszkodjunk!

A Plútó a Bakcsillagjegyben (2008 – 2023-ig) tartózkodva a régi rendszerektől, struktúráktól és vezetőktől való megválást hozza. Gazdasági, politikai, pénzügyi változást követel, az anyagi irányultságú értékrend átminősítését, mely minden szellemi út előfeltétele! A gazdaság stagnál, pénzügyi és bankvilág (biztosítók, tőzsde stb.) korábbi hatalma, stabilitása megváltozik, az őket ért veszteség, kényszerű változások miatt. Fájdalmas veszteségeket tapasztalhatunk karrierünk, jövőképünk, vezetőink, s olyan fizikai értékeink (pl. épületek, ingatlanok, föld, befektetések stb.) körében, melyről korábban úgy gondolkodtunk, hogy hosszútávon biztonságot nyújtanak.

Fontosabb asztrológiai hatások, amire az asztrológus felhívja a figyelmet:

  • Február 18-án 18 óra 18 perckor a Nap belép a Halak asztrológiai jel előterébe
  • Március 6-án 8 órakor a Merkúr tovább halad a Kos jegyébe
  • Március 7-én hajnalban a Vénusz is átlép a Kos csillagjelbe
  • Március 9-én hajnalban a Jupiter hátráló mozgásba kezd a Skorpió jegyében
  • Március 17-én 17 órakor a Mars tovább halad a Bak csillagjegybe
  • Március 20-án a Nap, a tavaszi nap-éjegyenlőség pontján keresztül átlép a Kos csillagjegybe

Oláhné Mednyánszki Krisztina okleveles asztrológu
Artemisz Asztrológia Iskola – Debrecen

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

A weboldalon a minőségi felhasználói élmény érdekében sütiket használunk. Ismerje meg tájékoztatónkat arról, hogy milyen sütiket használunk, vagy a beállítások résznél ki lehet kapcsolni a használatukat. Elfogad Elolvasom