Horoszkóp Bak havára

A Nap december 21-én 17 óra 28 perckor a Bak csillagképbe lép, s tovább halad a Vízöntő jel előterébe 2018. január 20-án 4 óra 09 perckor. Most a Bak Havában járunk, ami régi magyar elnevezés szerint Álom, illetve Karácsony Hava. A havi asztrológiai aktualitásokat a NAP egy adott jelben való tartózkodási időtartamához viszonyítva adjuk meg. A horoszkóp ábra a BAKjegyváltás idejére budapesti koordinátákra van elkészítve.

Az adott időszakban a Nap és bolygók jegyváltásait, főbb holdfázisokat, erősebb hatású fényszögeket emeljük ki azoknak, akik valamennyire jártasak az asztrológiában, a horoszkópelemzésben.

A téli napforduló után a világosság ereje napról-napra növekedik, hogy kezdetét vegye egy új ciklus, a mélypontról való felemelkedés. Megfigyelve az ÉLET kőrforgását, ráébredhetünk sorsunk hullámain hozzánk újra és újra visszatérő lehetőségeinkre. Hogy mindannak, amin átmentünk célja és értelme van. Többé, erősebbé és talán bölcsebbekké is váltunk általa. Ezért érdemes így év vége tájékán összegezni dolgainkat. A napforduló pontján újjászülető FÉNY a tovább lépés ígéretével hív, csalogat, új utakat kínál mindannyiunknak. Az új dolgokba való belekezdéshez a lendületet és ösztönzést majd elhozza nekünk a Vízöntő… Kívánom a Karácsony valódi melegségét Minden Kedves Olvasónknak!

Hold fázisváltozásai

12. 26-án 10 órakor: „félhold” látható (első negyed – asztrológiailag: kvadrát) – Hold a Kos csillagjegyben látható.
01. 02-én hajnalban: „telihold” – Hold a Rák csillagjegyben látható. (Eddig tart a NÖVŐHOLD időszaka, ettől kezdve az újholdig FOGYÓHOLDAS hatások vannak.)
01. 08-án éjszaka: „félhold” látható (harmadik negyed – asztrológiailag: kvadrát) – Hold a Mérleg csillagjegyben látható.
01. 17-én hajnalban Bak „újhold” – Hold a Bak csillagjegyben látható. (Ettől kezdve NÖVŐHOLDAS hatások!)

Weboldalunkon külön menüpontot szemtelünk a HOLDNAPTÁRNAK, mely a Hold jegyváltásainak pontos ideje mellett gyakorlati tanácsokat is ad azzal kapcsolatosan, hogy mikor, mire érdemes odafigyelni.

November 5-én 20 órakor átlépett a Merkúr a Nyilas csillagjegy előterébe, s ott folytatja égi útját 2018. január 11-ig. Ez alatt a hosszabb időszak alatt segíti, hogy személyes tapasztalataink kikristályosodjanak, összefüggéseikben letisztuljanak. A skorpió hatása alatt önként, vagy sorsunk által ránk kényszerített helyzetek által elvégzett leltár után most új irányvonalakat tudunk kitűzni saját magunknak. Ráláthatunk arra, miért kellett elengednünk bizonyos helyzeteket, személyeket, elképzeléseket az életünkből. Felismerhetjük életünk nagyobb összefüggései által, hogy valójában már akadályoztak bennünket a tovább haladásban. Az egyre rosszabbodó időjárás miatti passzivitást felhasználhatjuk arra, hogy hitünkben erősödjünk, életszemléletünket tágítsuk, tanuljunk. Erre kiváló eszköz az asztrológia, mellyel nálunk is megismerkedhetsz januártól! Ilyenkor felkereshetjük azokat a személyeket is, akiket tanítóként tisztelünk életünkben. Ha kellő időt szánunk az összegzésre, terveket készíthetünk a jövőre nézve. Fontos, hogy a realitás talaján állva, józan gyakorlatiasságunkat használva tűzzük ki magunknak az új irányokat, különben később rájövünk arra, hogy légvárakat építünk. Ez az időszak az egyének és társadalmak életében fokozottan fókuszba hozza a jog és igazságosság témaköreit, annak akár pozitív vagy negatív tapasztalatait. Jogalkotásban és annak alkalmazásában különösen nagy aktivitást figyelhetünk meg! Sok új szabály és rendelet, törvény lát napvilágot ilyenkor! Tanúi lehetünk a gyakran szubjektíven értelmezett ideológiák, különböző politikai elképzelések hangzatos kinyilatkoztatásainak, „konzultációknak” is. Az egyházak részéről is aktívabb megnyilvánulásokat tapasztalhatunk, ami nem meglepő, hiszen az adventi és karácsonyi ünnepkör beleesik ebbe a periódusba.

Merkúr a Bak csillagképben időzve 2018. január 11-én hajnaltól január 31-ig megbízható háttérrel segíti az Új Esztendő feladatainak elkezdését. Egyénileg és társadalmi szinten egyaránt várja az összegzést, belső leltárt, életünkben a „tartozik és követel” rovatok áttekintését. Jó, ha „adósságainkat” rendezzük, s a szükséges lépésekkel nem várunk egy jövőbeli „majd egyszer” helyzetre, ami lehet, hogy soha nem jön el… Költségvetési kiigazításra, takarékos erőbeosztásra serkent mindenkit ez a periódus. A gazdasági folyamatok elemzései bekerülnek a közbeszédbe, s eljön az ideje a befektetett munka, az esetleges megszorítások eredményeinek tisztán látásnak! További reális lépéseket csak megfelelő helyzetfelmérés és új stratégia megfogalmazásával tehetünk. Amit csak lehet, ha lemondások árán is, de próbáljunk ebben az időszakban saját erőforrásból kivitelezni, finanszírozni! Valós és konkrét munkákba kezdhetünk, ha korrekt előkészítés előzte azt meg. Hitelfelvételhez csak nagyon alapos átgondolás után folyamodjunk. Tegyük rendbe a papírokat, iratokat otthon és a munkahelyen egyaránt, amit lehet, selejtezzünk ki.

Vénusz december 1-én 10 órakor átlépett a Nyilas csillagjegy előterébe, hogy december 25-ig segítse a megélt feszültségek után a feltöltődést. Vágyunk a lazább programokra, sportra, utazásra, kalandozásokra, emeltebb szinten a filozófiai, életszemléleti gondolatcserékre, beszélgetésekre. Örömet okozhat egy-egy előadás meghallgatása, a világ sokszínűségét bemutató film vagy élménybeszámoló megtekintése. Elkezdhetünk egy új tanfolyamot is, akár az asztrológiával is megismerkedhetsz! Eszünkbe juthat, hogy szerencsejátékban kipróbáljuk, vajon Fortuna a kegyeibe fogad-e minket? A szerelemben nagyobb teret kap a játékosság, a közös kulturális programok szerepe. Vigyázzunk ne vállaljuk felesleges kockázatokat, hiszen optimistábbak, derűlátóbbak lehetünk, mint amit a valóság támogat. Most könnyebben bedőlhetünk hangzatos és lelkesítő szlogeneknek, melyek alkalmi és ragyogó lehetőségeket kínálnak, mondván „mert megérdemeljük!” A karácsony előtti időszakban hajlamosabbak lehetünk többet költeni, mint ahogyan azt előre terveztük. Ha vannak „felesleges” erőforrásaink, azt a szerencsejátékok helyett inkább egyesületek, alapítványok támogatásával, mecénásként költsük el.

Vénusz december 25-én hajnalban tovább halad a Bak csillagkép előterébe, s itt tartózkodik január 18-ig. Az ünnepek beköszöntével összhangban a vásárlási kedvet visszafogja, reálisabbá, átgondolttá teszi. Megmutatja, hol költekeztünk túl az elmúlt időszakban, s mit engedhetünk meg valójában magunknak. Visszafogja a túlzott lazaságot, korlátozza a felelőtlen életélvezetet, ráirányítja a figyelmet az önfegyelemre, s a célok érdekében való lemondásra. Az életörömöket felváltja a gyakorlatiasság, feladat orientáltság. Aktuális lelkiállapotunknak megfelelően ráébredhetünk magányosságunkra, amikor valaki vagy valami hiányzik az életünkből. A magányosok, vagy „társas magányban” élők nagyobb eséllyel bezárkóznak, depresszívebb hangulatban sirathatják veszteségeiket. Emiatt valószínűleg többeknek lesz szüksége az Ünnepek alatt lelki segélyre, támogatásra… Vegyük észre, hogy vannak olyanok, akik nehezebb anyagi és/vagy érzelmi helyzetben vannak, mint mi!  Ha megtehetjük, segítsük, támogassuk őket. Természetes módon megjelenik bennünk az igény arra, hogy életünk mélyebb értelmét, célját keressük. Ezzel az érettebb hozzáállással megtalálhatjuk építő hatását az esetleges egyedüllétnek.

Vénusz január 18-án hajnalban átlép a számára komor és korlátozó Bak közegből a Vízöntő csillagjegyébe, ahol február 11-ig tartózkodik. Vágyat szít bennünk, hogy a sok teher, felelősség, munka után lazítsunk, s kipróbáljunk valami újat, vagy régóta vágyottat, esetleg egyszerűen csak szabadságoljuk magunkat a mindennapokból. Lesznek, akiket ez a hatás arra serkent, hogy külföldre utazzanak, esetleg spirituális, szellemi programokban vegyenek részt. Ha erős az „Egyedül vagyok a gondolkodásmódommal” – érzete, most találhatunk olyan csoportosulásokat, ahol hasonló életszemléletűekkel találkozhatunk (pl. Artemisz Asztrológia Iskola, Kulturális Kreatívok) Kedvez ez az időszak a közösségi örömöknek, buliknak, társaságok, baráti csoportosulások újra szerveződhetnek. Alapítványokat, egyesületeket, számunkra fontos közösségi vagy segítő intézményeket alapíthatunk, vagy kapcsolódhatunk a már meglevők munkájához. Gyakorolhatjuk a kiszolgáltatott helyzetben lévő embertársaink támogatását. Esetleg belevághatunk személyes kapcsolataink megreformálásába, váratlan, szokatlan és új színeket adva a korábbi megszokott rutinhoz. Új kapcsolatok iránt nagyobb nyitottsággal rendelkezve esetleg olyan helyzeteket is kipróbálhatunk, ami addig ismeretlen volt számunkra. Örüljünk minden újnak!

A Mars december 9-én 9 órakor belép uralmi pozíciójába, a Skorpió csillagképbe, ahol 2018. január 26-ig tartózkodik.  A korábbi időszak ideológiai, életszemléleti, politikai különbségeit felerősíti, bemerevíti. Hatása alatt tapasztalhatjuk, hogy a kikerült konfliktusok most berobbanhatnak, fokozva a szembenállást eltérő nézetek között, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Meglepő, korábban eltitkolt dolgok kerülhetnek a felszínre, melyeket jól időzítve egyéni érdekek mentén mozgatnak. Önmagunk mélységeiben is rábukkanhatunk elrejtett dolgokra, lehet az egy titkolt „démon”, de teremtő, átalakító erőforrás is. A Skorpió mélységeket szimbolizáló jelében a Mars komoly vágyat szít az élet rejtett aspektusaival való találkozásra, a szexualitás mélységeinek megtapasztalására, titkok, számunkra rejtett dolgok felkutatására. Felerősíti azt az egyéni akaratot, hogy vágyainknak megfelelően alakítsuk a világunkat, s ez törvényszerűen összeütközik mások elképzelésével. Óvakodjunk attól, hogy a külső világot a saját képünkre formáljuk! Vegyük figyelembe azt a szellemi törvényt, hogy csak saját magamat tudom megváltoztatni! Az erővel, ami adatott, rombolhatunk vagy építhetünk, egyéni tudatszintünk a mérce ebben mindenkor. Komoly eredményeket érhetünk el az önismeretben, belső világunk átalakításában, ha hajlandók vagyunk ennek árát „megfizetni”, azaz energiákat fektetni saját magunkba.

Jupiter október 10-én 15 óra 20 perckor átlépett a szükségszerű transzformációt, mély változásokat szimbolizáló Skorpió csillagjegybe. Az előző jel, a Mérleg hatása alatt sok mindenben a kivárást és elkendőzést, a megoldások nélküli üres diplomáciai húzásokat, a halogatást is lehetővé tette. Egyéni életünkben és társadalmi, globális folyamatokban is azt üzente: „van néhány problémánk, de semmi komoly, mindent kézben tudunk tartani!”.  Az elmúlt egy év látszatmegoldásai után ráláthatunk arra, mi van a mélyben, mi a kendőzetlen valóság, annak érdekében, hogy az összefüggéseket felismerhessük és a megfelelő következtetés mellett valóban gyökeresen változtassunk. 2018 november 8-ig tartó időszakban a Jupiter hatása jóindulatúan feltárja életünk kínos nehézségeit, elhallgatott, rejtegetett dolgainkat, annak érdekében, hogy azt ne „sűrítsük”, bonyolítsuk tovább. Aki nyitott rá, annak támogatja egyéni önismereti munkáját, régóta hordozott problémáinak áttranszformálását, gazdagítja belső életét.

Szaturnusz égi útjának következő fázisába a Bak csillagkép előterébe lépett 2017. december 20-án 5 óra 49 perckor. Saját területén időzve, uralmi jegyében otthonosan mozogva, intenzíven átélhetővé teszi mindannyiunk számára a Bak értékrendet 2020. december 17-ig. A sorstörvények élő tapasztalatát adja egyéni és globális szinten egyaránt. Szembesülhetünk az elmúlt 7-14-21 és 28 évvel ezelőtt elindított dolgaink következményével, átélhetjük azok „gyümölcsét”, legyenek azok stabilizált erőforrások, melyekre építhetünk, vagy éppen olyan „gyermekeink” (általunk létrehozott dolgok), akik ellenünk fordulnak. Érett felelősségvállalásra, ezzel együtt új cselekvési terv aktív kivitelezésére ösztönöz a felelősség tologatás és bűnbak képzés helyett. A múltban időzést, halogatást elengedve felnyitja a szemünket a jelen realitására, tisztánlátásra kényszerít a fejlődésünk érdekében, legyen az bármilyen fájdalmas élmény számunkra. Bővebben a Bak jelében a Szaturnusz hanganyagból tudhatsz meg információkat.

Az Uránusz belépett a Kos csillagjegybe 2011. március 12-én, és 2018. májusig itt fejti ki a hatását. Új és szükséges változásokhoz, „óriásugrásokhoz” segítve egyéneket, társadalmakat. Nyitottságot ad a magasabb tudatosságra, a felismerésekre, s ezzel együtt a gondolkodásunk megváltoztatására. Elősegíti a szélesebb látókört, mely feltétele a józan reformoknak, jövőnknek. Ezzel együtt felerősíti a türelmetlenséget, érzelmi impulzivitást, intoleranciát a mássággal kapcsolatosan. Társadalmi egyenlőtlenségek miatt elégedetlenség, sztrájk helyzetek, etnikai alapon kiéleződő konfliktusok időszaka lehet az előttünk levő szűk hét esztendő. Magasabb szintű erkölccsel és etikusággal tudunk csak úrrá lenni ezeken a feszültségeken, mely nem az egyének közötti különbségre, hanem a mindnyájunkban megtalálható közös pontokra, ez EMBERRE helyezi a hangsúlyt!

Neptunusz, mint messianisztikus planéta 2012. február 3-án végleg átlépett a Halak csillagképbe, s ennek a jelnek az energiáit erősíti fel uralmi helyzetében. Mintegy bevezeti és megmutatja számunkra a szükséges következő lépcsőfokot e krízises időben, mely 2025-ig lesz hatással az emberiségre. Feloldja a régi álmokat, elképzeléseket a jövőről. Új, saját egyéni belső megtapasztaláson keresztüli hit lehetőségét hordozza, s egyben elővezeti az egyházak megújulásának szükségességét. Akire ez pozitívan hat, abban a spiritualitás és misztika egészen személyessé válik, s ez inspirálja akár önfeláldozó segítségnyújtásra is. Akire negatívan, abban zűrzavar, kényszerképzetek, elmebetegségek, fóbiák, zavaros érzelmek, gyenge ítélőképesség alakulhat ki. A bódító és kábítószerek használata fokozottabban van jelen ilyen időszakokban. Az emberek félrevezetése, kollektív transzban tartása is megfigyelhető, olyan technikai vívmányok alkalmazása, melyek segítségével az egyének függésben és kiszolgáltatottságban tarthatók, manipulálhatók. A bizonytalanság és káosz mindig kedvez az önjelölt próféták, tanítók, szellemi „mesterek” megjelenésének, új szekták, „vallások” kialakulásának, a félelmet fokozó szellemi közlemények, világvége-hangulat elterjedésének. Fontos, hogy józan realitásunkhoz mindig ragaszkodjunk!

Plútó a Bak csillagjegyben (2008 – 2023-ig) tartózkodva a régi rendszerektől, struktúráktól és vezetőktől való megválást hozza. Gazdasági, politikai, pénzügyi változást követel, az anyagi irányultságú értékrend átminősítését, mely minden szellemi út előfeltétele! A gazdaság stagnál, pénzügyi és bankvilág (biztosítók, tőzsde stb.) korábbi hatalma, stabilitása megváltozik, az őket ért veszteség, kényszerű változások miatt. Fájdalmas veszteségeket tapasztalhatunk karrierünk, jövőképünk, vezetőink, s olyan fizikai értékeink (pl. épületek, ingatlanok, föld, befektetések stb.) körében, melyről korábban úgy gondolkodtunk, hogy hosszútávon biztonságot nyújtanak.

Fontosabb asztrológiai hatások, amire az asztrológus felhívja a figyelmet:

  • December 21-én 17 óra 28 perckor a Nap a téli napforduló pontján át a Bak asztrológiai jel előterébe lép
  • December 23-án hajnalban a Merkúr befejezi hátráló mozgását a Nyilas jegyében
  • December 25-én hajnalban a Vénusz belép a Bak csillagjegybe
  • Január 2-án 15 órakor az Uránusz befejezi hátráló mozgását a Kos csillagjegyben
  • Január 11-én hajnalban a Merkúr is belép a Bak jegyébe
  • Január 16-án hajnalban Jupiter – Plútó egzakt szextil
  • Január 18-án hajnalban a Vénusz tovább halad a Vízöntő csillagjegybe
  • Január 20-án 4 óra 9 perckor a Nap átlép a Vízöntő csillagkép előterébe

Oláhné Mednyánszki Krisztina okleveles asztrológus
Artemisz Asztrológia Iskola

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

A weboldalon a minőségi felhasználói élmény érdekében sütiket használunk. Ismerje meg tájékoztatónkat arról, hogy milyen sütiket használunk, vagy a beállítások résznél ki lehet kapcsolni a használatukat. Elfogad Elolvasom