Select Page

  • Debrecen időjárása
    Részben napos
    19°C
     

Országos fejlesztési program indul a Magyar Vöröskeresztnél

Országos fejlesztési program indul a Magyar Vöröskeresztnél

A Magyar Vöröskereszt júliusban új országos programot indít, melynek célja egy modern és a
szakmai munkát optimálisan kiszolgáló, a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, krízis
helyzetben lévő személyek, családok igényeihez és szükségleteihez igazodó, korszerű
infrastrukturális keret kialakítása. Célunk az, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások
magasabb hatékonyság mellett, minőségi javulást eredményezzenek, a célcsoportunkat
gyorsabban, hatékonyabban tudjuk elérni és növelni tudjuk az ellátott területet és az
infrastrukturális fejlesztésnek köszönhetően magasabb színvonalon tudjuk biztosítani a
szolgáltatások hozzáférését. A Vöröskereszt számára folytonos és növekvő kihívást jelent az, hogy az épületállománya és annak infrastruktúrája leromlóak, korszerűtlenek, s mivel az energiahatékonysági elvárásoknak sem tesznek eleget, így magasabb rezsiköltséggel terhelik a szervezet költségvetését. A projektben megvalósítani kívánt célunk az, hogy e tehertétel csökkenjen és a szakmai munka hatékonysága ezáltal növekedjen.

A projekt keretében 11 helyszínen, összesen 4049 m2 infrastrukturális felújítást valósítunk
meg annak érdekében, hogy a nyújtott szolgáltatások minősége hatékonyabbá váljon. Ezek
mellett a megvalósítás során 4 db gépjármű, 257 informatikai eszköz beszerzését valósítjuk
meg, amely elősegíti a közvetlen célcsoportunk hatékonyabb elérését, segítését és támogatását. Az infrastrukturális fejlesztés keretében épületek átalakítása, bővítése,
korszerűsítése (akadálymentesítés, energetikai korszerűsítés) valósul meg annak érdekében hogy a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, krízis helyzetben lévő személyek, családok modern környezetben megfelelő szakmai és infrastrukturális feltételekkel találkozzanak. A megvalósítás során külön figyelmet fordítunk a környezeti- és fenntarthatósági szempontokra.

A projekt összköltsége: 649 999 503 Ft.

A projekt az EFOP 2.2.15-16-2017-00002 kódszámú pályázat keretében, az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 2017. július 1 –
2020. június 30. között.

LEGOLVASOTTABB A HÉTEN

Facebook