A magyar tudomány ünnepe

 . A hivatalos indoklás szerint az “Országgyűlés a tudomány társadalomban betöltött szerepét kiemelkedően fontosnak, a tudomány művelése és fejlesztése érdekében végzett tevékenységet elismerésre és kiemelkedő támogatásra méltónak tartja” ezért e napot a 2003. évi XCIII. törvénnyel a magyar tudomány ünnepévé nyilvánította.


Rendezvények
A magyar tudomány ünnepén Magyarország számos városában, sőt a határokon túl is, többhetes rendezvénysorozaton vehetnek részt az érdeklődök. A különböző előadások, kiállítások, bemutatók, filmvetítések, tudományos fórumok egy-egy vezérgondolat jegyében zajlanak. A 2015. évi Magyar Tudomány Ünnepe A tudomány evolúciója: a valós és a virtuális világok címmel a tudományt, mint a jövő alakításának meghatározó eszközét kívánja bemutatni az érdeklődőknek. A 2015. évi MTÜ rendezvénysorozat kitüntetett célja, hogy rámutasson: a mindennapjainkat megtöltő információáradatban egyre nehezebb eligazodni, és megkülönböztetni a hiteles forrásból származó információkat a megbízhatatlan vélekedésektől, aminek következménye, hogy könnyen összemosódik a valóság és a képzelet által teremtett világ. Ez évben a Magyar Tudomány Ünnepe a tudomány, mint a hiteles ismeretszerzéshez segítő eszköz szerepét hirdeti. A digitális korszak küszöbén a tudomány arra hivatott, hogy a megbízható tudás határait kijelölje, valamint a robbanásszerű technológiai fejlődés eredményeit megismertesse és „barátságossá” tegye a különböző generációk számára.

A rendezvénysorozat kiemelt figyelmet szentel a mindennapi döntéseinket alapvetően befolyásoló témáknak, így például:
1. az oltásellenesség okai és következményei
2. a módosított tudat (a neuropszichológiai kutatások áttörő eredményei)
3. szerzett tulajdonságok öröklődése (epigenetikai felfedező kutatások)
4. az „okos” eszközök (re)evolúciója (tárgyak internete, atipikus tanulási formák,
5. adatvédelem és kiberfenyegetés, digitalizált piac, robotika stb.)
6. új módszerek és eredmények a társas kapcsolatok kutatásában (a média-vezérelt ember)
7. tudomány és áltudomány kérdéskörének vizsgálata (a szkepticizmus és a hiszékenység határa a társadalom és a kulturális folyamatok tükrében).
A Magyar Tudomány Ünnepéről
1. A Magyar Tudomány Ünnepe november 3-i megrendezéséről a 2003. évi XCIII. törvény rendelkezik.
2. A Magyar Tudományos Akadémia eseménysorozatához további társrendezők (fejezetszerkesztők, programszerkesztők) csatlakoznak.
3. A Magyar Tudomány Ünnepe 2015. évi rendezvényének digitális felülete a Magyar Tudományos Akadémia honlapján idén megújult formában a programok kiválasztásához és a részvétel megtervezéséhez nyújt áttekintést.
4. A Magyar Tudomány Ünnepe országos eseménysorozat nyitórendezvényének minden második évben egy vidéki megyeszékhely ad otthont, ezzel is hangsúlyozva a tudomány országos jelenlétét. Idén Szeged városa ad helyszínt a nyitórendezvénynek.
5. Az MTA Székházában további kiemelt rendezvényekre – A tudomány megrendelői, Diákok az Akadémián, Nyilvános és tudomány-népszerűsítő előadások – kerül sor.
6. A programban résztvevő kutatóintézetek a Kutatóhelyek tárt kapukkal program keretében egy héten keresztül csoportos „tárlatvezetéseken” mutatják be a külvilágtól máskor elzárt laboratóriumokat, műszereket, technológiai berendezéseket.

A Magyar Tudomány Ünnepe céljai
1. A Magyar Tudomány Ünnepe a rendezvények témaválasztásaiban és előadásaiban közös szempontként érvényesülő központi gondolat köré szerveződik azzal a céllal, hogy
2. betekintést nyújtson a társadalom számára meghatározó, a célzott kutatások számára megalapozó tudományos eredmények megszületésének folyamatába,
3. széles körben eszmecserét kezdeményezzen a tudomány céljairól és sikereiről, tudatosítva ezek jelentőségét és érvényesülését a társadalom és a gazdaság működésében,
4. nyilvánosságot teremtsen a kiemelkedő magyar tudósok és a hazai műhelyek eredményes munkájának,
5. bevonja az érdeklődők szűkebb és tágabb körét a tudományos gondolkodásba, a tudós hivatás, a kutatás módszereinek megismerésébe; a tudomány kultúrájába,
6. példává avassa a sikeres kutatói, tudományos életpályát,
7. tudatosítsa és hangsúlyozza a magyar tudomány nemzetközi eredményességét és elismertségét.
Idén az SZTE ad otthont a Magyar Tudomány Ünnepe nyitányának
Miként fejlődnek és finomodnak a tudomány módszerei? Mi tekinthető hiteles tudományos eredménynek, és mi tartozik az áltudományok világába? Az idei rendezvénysorozat főként e kérdések köré szerveződik, és ehhez kapcsolódik a programsorozat nyitóelőadása is, amelyet Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tart 2015. november 9-én (hétfőn) 10 órától a Szegedi Tudományegyetemen a József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged, Ady tér 10.) kongresszusi termében. Az előadásának címe “Hogyan működik a tudomány?”
A rendezvényen adják át az Eötvös József-koszorúkat, az MTA 2015. évi tudományos díjait és az MTA Szegedi Területi Bizottsága elismeréseit is.


A Debreceni Egyetem idén is számos rendezvénnyel csatlakozik az országos programsorozathoz.
2015. november 5. – Neuropatológiai vizsgálatok a Nemzeti Agykutatási Program keretében
2015. november 11. – A munka világának digitalizálódása c. munkajogi műhelykonferencia – Neurológiai Klinika Referáló délutánja
2015. november 12-14. – Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)
2015. november 13. – Az informatika és a statisztika vonzásában
2015. november 14. – A molekuláris biológiától a nukleáris medicináig
2015. november 18. – Virtualitás és valóság a társadalomban és az egészségügyben
2015. november 19. – Konzervatív reflexiók – A peres eljárások a XXI. században: az elektronikus kommunikáció kihívásai c. konferencia
2015. november 25. – Lehetőségek és kihívások. A virtuális világ jogi kérdései. Tudománynapi Konferencia a DE-ÁJK-n – Neurológiai Klinika Referáló délutánja
2015. november 26. – A tudomány evolúciója: a nehezen megismerhető világok
2015. november 28. – Doktor- és díszdoktoravató ünnepség

A Budapesti Corvinus Egyetem az alábbi rendezvényekkel vesz részt az eseményen:

2015. november 5. – Világgazdasági változások és a transznacionális vállalat – Konferencia
2015. november 11. – AZ „EZÜST PILLANATOK” NYOMÁBAN – Konferencia és kiállítás Bekker Zsuzsa emlékére
2015. november 18-19. – Food Science Conference 2015 Integration of science in food chain (Konferencia)
2015. november 19-20. – 6th Annual Financial Market Liquidity Conference (Konferencia)
A SZIE-GTK 2015. november 3. és 26. között az alábbi rendezvényeket szervezi:
2015. november 6. – Vidékfejlesztés és társadalmi felzárkóztatás workshop
2015. november 10. – A migráció rövid és hosszú-távú gazdasági hatásai
2015. november 12. – Tradíció és Innováció: Pest megye gazdasági és társadalmi helyzete a 2007-2013-as időszakban, és lehetőségei a 2014-2020-as időszakban: a SZIE, mint a megye stratégiai partnere a tudásközpontú megye létrehozásában
2015. november 13. – Educational systems in countries represented at the Faculty of Economics and Social Sciences
2015. november 16. – Hallgatók a regionális kutatásban
2015. november 18. – A gazdaságelemzések módszertani lábnyoma
2015. november 19. – A migráció történelmi, társadalmi, politikai, gazdasági és biztonsági aspektusai
Hallgatók a tudományban: Konferencia a 70 évvel ezelőtti földreformról, gazdasági és társadalmi kérdésekről
2015. november 20. – A tudomány evolúciója: a valós és a virtuális világok
2015. november 21. – Az örökbefogadott falu – A cserhátszentiváni falukutató tábor tapasztalatai
2015. november 25. – VUA YOUTH – Science connecting nations
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia
2015. november 26. – SZIE-GYAK: Szakmai Innovatív Együttműködés a GYAKorlatorientált képzésért” pályázat keretén belül megvalósított A hiányszakmák folyamatos monitoringjának kidolgozása és tesztelése c kutatási beszámoló

Előadások az EKF-en

Az Eszterházy Károly Főiskola huszonnégy rendezvénynek ad otthont, melyekbe minden kar bekapcsolódik. A megnyitó november 5-én, 10 órakor kezdődik a Líceum Kápolnájában. A meghívott vendégek között szerepel Dr. Lovász László akadémikus, az MTA elnöke és Dr. Roósz András akadémikus, az MTA-MAB elnöke is. Már a nyitó napon kilenc előadást hallhatunk, köztük határon túlról érkező előadóktól is.

A Budapesti Gazdasági Főiskola kutatásai között az elmúlt néhány évben kiemelt témaként szerepelt a hálózatkutatás. A kutatás természetesen elsősorban gazdasági és társadalmi aspektusokat érint, hiszen a Főiskola tevékenysége döntően ezekre a tudományterületekre koncentrál. A tudományos ülésen több olyan előadás hangzik el, amely a Főiskolán folyó hálózatkutatási eredményekről ad képet, több kutatócsoport vezetőjének beszámolója alapján. A nyitó előadáson országos tekintélyű tudós előadását hallgathatjuk meg a témában elért legújabb eredményiről.

10.00 – Megnyitó BGF Tudományos Díj 2015 átadása
10.15 – A hálózatelmélet és gyakorlati alkalmazásai – professzor Kertész János akadémikus
11.00 – Regionális hálózatok nemzetközi rendszerben – a Zselic kutatás dilemmái – dr. Antalóczy Katalin főiskolai tanár
11.20 – Társadalmi hálózatok és egészség – dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár
11.40 – Szolgáltatási folyamatok hálózati megközelítésben – dr. Kása Richárd tudományos munkatárs
13.00 – Kutatóközpont – hálózatba szervezve. Kerekasztal-beszélgetés.
13.00 – Etikai kérdések az emberierőforrás-menedzsment tevékenységben. – Prosperitas Monográfia könyvbemutató.

Forrás: wikipédia, magyar tudomány ünnepének honlapja

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

A weboldalon a minőségi felhasználói élmény érdekében sütiket használunk. Ismerje meg tájékoztatónkat arról, hogy milyen sütiket használunk, vagy a beállítások résznél ki lehet kapcsolni a használatukat. Elfogad Elolvasom